Bij zoveel activiteiten in een klein land is het niet altijd even makkelijk om de kwaliteit van het milieu te kunnen garanderen. In ons land is er de nodige wetgeving om het milieu te beschermen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat een groot deel van de wetgeving niet uit ‘Den Haag’ komt maar is vastgelegd door ‘Europa’ of in verdragen is verankerd.

Dat betekent dat er tal van regelingen zijn. Om een  beeld te geven heb ik een aantal afslagen in dit labyrint voor u puntsgewijs weergegeven. Als u daarover vragen heeft kunt u mij natuurlijk vrijblijvend bellen of mailen:

 • Omgevingswet De wet geldt nog niet maar is straks wel het toetsingskader. In de Wet milieubeheer is er nu nog veel geregeld. De Wet milieubeheer was de opvolger van de bekende Hinderwet
 • Omgevingsvergunning Voor veel activiteiten die impact hebben op het milieu is een omgevingsvergunning nodig
 • Activiteitenbesluit Voor veel activiteiten die een beperkte impact op het milieu hebben is geen vergunning nodig maar staan de spelregels in het Activiteitenbesluit. Houd je je niet aan de spelregels dan kan er een dwangsom volgen
 • Natuur Dat bijvoorbeeld de wolf terug is van weggeweest komt door jarenlang Europees beleid om natuurgebieden aan elkaar te knopen. Daarom worden er zoveel wildwissels aangelegd. Maar dat betekent niet dat Nederland op slot zit
 • Zienswijze, bezwaar of beroep Als er geprocedeerd moet worden is het noodzakelijk om te weten wat, wanneer en bij wie je je betoog moet indienen om geen rechten te verliezen
 • Dwangsom Handel je in strijd met de milieuregels dan kan je een dwangsom te wachten staan. Als je niets doet zit je voor je het weet vast aan het betalen van de dwangsom
 • Fijnstof en stikstof De invloed van teveel stikstof en fijnstof is voeding voor veel discussie. Met de discussie bemoei ik mij niet, ik help u wel om de juridische kansen te benutten voor uw zaak
 • Problemen met vergunning?
 • Is er wel een vergunning nodig?
 • Dwangsom
 • Omgevingswet
 • Natuurgebieden
 • Stikstof
 • Fijnstof

Meer weten? Neem gerust contact op:

+31 (0)85 401 91 47

robert@wanninkadvocatuur.nl

Voorkomen!

Vraag om advies! Geschillen kunnen vaak voorkomen worden, met het juiste advies, gevolgd door verstandige keuzes en een respectvolle communicatie.

Oplossen!

Als een regeling niet mogelijk is, zal er geprocedeerd moeten worden. Robert Wannink weet hoe het werkt. Hij doet dit alweer meer dan twintig jaar voor overheden, instellingen, woningbouwverenigingen, bedrijven, bewonersgroepen en individuele particulieren.