Milieu
6 juli 2022

Bevoegdheid om de rechtbank over te slaan

De bevoegdheid om de rechtbank over te slaan als de Raad van State dat eerder in een uitspraak heeft bepaald, geldt alleen in die zaak. Lees […]
25 mei 2022

Nieuwe kijk op exceptieve toetsing verordeningen oude wijn?

Tegen een besluit van de overheid kan normaal gesproken bezwaar en beroep worden ingesteld. Soms is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om beleid of […]
15 december 2021

Plan ombouwen autoweg N279 van tafel geveegd door Raad van State

Met succes hebben wij meerdere omwonenden in deze zaak bijgestaan. Net als het gemeentelijk bestemmingsplan is ook dit provinciaal plan vernietigd door de Raad van State […]
10 december 2021

Vraag over toepassing relativiteitsvereiste

Noot van Robert Wannink, redacteur van het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht, over de toepassing van het relativiteitsvereiste: kun je argumenten ontlenen aan Europees regels als je […]