Bouw
6 juli 2022

Bevoegdheid om de rechtbank over te slaan

De bevoegdheid om de rechtbank over te slaan als de Raad van State dat eerder in een uitspraak heeft bepaald, geldt alleen in die zaak. Lees […]
25 mei 2022

Nieuwe kijk op exceptieve toetsing verordeningen oude wijn?

Tegen een besluit van de overheid kan normaal gesproken bezwaar en beroep worden ingesteld. Soms is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om beleid of […]
15 december 2021

Plan ombouwen autoweg N279 van tafel geveegd door Raad van State

Met succes hebben wij meerdere omwonenden in deze zaak bijgestaan. Net als het gemeentelijk bestemmingsplan is ook dit provinciaal plan vernietigd door de Raad van State […]
10 december 2021

Vraag over toepassing relativiteitsvereiste

Noot van Robert Wannink, redacteur van het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht, over de toepassing van het relativiteitsvereiste: kun je argumenten ontlenen aan Europees regels als je […]
21 augustus 2021

Voorschriften aan een (omgevings)vergunning: wat mag wél en wat niet?

In dit artikel in het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht maken Robert Wannink en Rutger Boogers aan de hand van de wettelijke regeling(en) en jurisprudentie inzichtelijk welke […]
21 juli 2021

Overschrijding redelijke termijn bij procedures

Noot van Robert Wannink, redacteur van het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht, over de overschrijding redelijke termijn bij procedures. Lees het hier.   Vragen? Neem gerust contact […]
14 augustus 2020

Als ik wil gaan bouwen, kan ik dan afgaan op een e-mail of woorden van een ambtenaar?

In het recht hebben we het dan over het vertrouwensbeginsel. Twee recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: ‘de Afdeling’) kleuren […]
16 juli 2020

Krantenbericht: De advocaat die tegen windmolens vecht

Krantenbericht in het Brabants Dagblad    De Berlicumse advocaat Robert Wannink procedeert vaak tegen de komst van windmolens. ‘Ik doe er alles aan om te winnen, […]