Voorschriften aan een (omgevings)vergunning: wat mag wél en wat niet?