Alle juridische ‘know how’ over bouwprojecten en de aanleg van bijvoorbeeld windparken en zonnevelden is aanwezig. Om het beknopt te houden maar u toch een beeld te geven van het werkveld heb ik dit voor u puntsgewijs weergegeven. Als u daarover vragen heeft kunt u mij natuurlijk vrijblijvend bellen of mailen:

 • Bestemmingsplan Daaraan toetst het college een aanvraag om te mogen bouwen of bijvoorbeeld het bestaande gebruik te veranderen. Het college toetst trouwen ook aan redelijke eisen van welstand (uiterlijk) en het bouwbesluit (technische normen)
 • Omgevingsplan Als de Omgevingswet in werking treedt vervangt het omgevingsplan het bestemmingsplan zoals we dat nu nog kennen op basis van de Wet ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvergunning Voor veel bouw- en gebruiksactiviteiten is volgens de wet (Wabo) een omgevingsvergunning nodig voordat je aan de slag kunt gaan
 • Afwijken van het bestemmingsplan Als je gewenste bouwproject niet past binnen het bestemmingsplan kan het een optie zijn om goed onderbouwd te vragen om mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan
 • Zienswijze, bezwaar of beroep Als er geprocedeerd moet worden is het noodzakelijk om te weten wat, wanneer en bij wie je je betoog moet indienen om geen rechten te verliezen
 • Voorlopige voorziening Wil je buurman toch bouwen terwijl je bezwaar hebt gemaakt of beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning? Dan kan dit voorkomen worden als er een voorlopige voorziening wordt gevraagd en verleend door de rechter
 • Planschade (tegemoetkoming in schade) Ga je erop achteruit door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Informeer dan naar de mogelijkheid om daarvoor schadevergoeding te vragen
 • Vergunningvrij bouwen Vooral in je achtertuin kun je zonder omgevingsvergunning veel meer dan je misschien zou denken. Het is even puzzelen, maar het is de moeite zeker waard
 • Dwangsom Bouw je zonder de vereiste omgevingsvergunning of handel je in strijd met bij voorbeeld het bestemmingsplan dan kun je geconfronteerd worden met een hoge dwangsom.
 • Bezwaar tegen bouwen?
 • Afwijken van bestemmingsplan
 • Vergunningvrij bouwen?
 • Subsidie?
 • Dwangsom
 • Omgevingswet
 • Uitvoering werk

Meer weten? Neem gerust contact op:

+31 (0)85 401 91 47

robert@wanninkadvocatuur.nl

Voorkomen!

Vraag om advies! Geschillen kunnen vaak voorkomen worden, met het juiste advies, gevolgd door verstandige keuzes en een respectvolle communicatie.

Oplossen!

Als een regeling niet mogelijk is, zal er geprocedeerd moeten worden. Robert Wannink weet hoe het werkt. Hij doet dit alweer meer dan twintig jaar voor overheden, instellingen, woningbouwverenigingen, bedrijven, bewonersgroepen en individuele particulieren.